Project Respect

De buddy-methodiek

Waarom

De 'P' van Pesten

P van ‘Pesten is niet okay!’ is de volgende letter. Hiervoor starten we met een nieuwe methodiek ‘de Preventieve Buddy Methodiek’

De 3 belangrijkste doelen van deze methodiek zijn:

Gezonde assertiviteit

Kinderen aanleren om zaken te durven melden, elkaar hierbij helpen, een laagdrempelig aanspreekpunt hebben

Voorkomen en aanpakken

Meer zicht krijgen op de speelplaatswerking en onderlinge relaties

Groepsgevoel versterken

Positief met elkaar omgaan, beter kennen=beter spelen, verantwoordelijkheidszin ontwikkelen

Stappenplan

Stappenplan bij een ruzie of pestprobleem

01

Buddy

Ik vraag hulp aan een buddy

02

Kapitein

Probleem niet opgelost? Dan vraag ik hulp aan de kaptiein van het zesde leerjaar.

03

Leerkracht

De kapitein kan het probleem niet alleen helpen oplossen? Dan wordt het gemeld aan een leerkracht. De leerkracht biedt een luisterend oor en hulp om tot verzoening te komen.

04

Directie

Nog niet opgelost of bij hardnekkigheid? De zorgcoördinator of directie worden ingeschakeld.

Het meldingsformulier

We proberen de communicatie omtrent pesten levendig en open te houden met brievenbussen en meldingsformulieren beschikbaar in elke klas. Jonge leerlingen kunnen geholpen worden met het invullen door een buddy of leerkracht, of nemen een formulier mee naar huis. Wekelijks wordt de brievenbus geledigd en meldingen worden bijgehouden in een logboek. Zo krijgen we op school een beter zicht op wat er zich afspeelt op  de speelplaats, in de klas, … op momenten dat er aan toezicht ontsnapt wordt. Indien er sprake is van aanhoudende ruzies of pestgedrag kan er tijdig ingegrepen worden.