informatie

Aanmelden en inschrijven

De info voor schooljaar 2024-2025 wordt later beschikbaar gesteld

afbeelding kind papier invullen

Waarom aanmelden?

Voor het schooljaar 2023/2024 verloopt de inschrijving van nieuwe kleuters en leerlingen volgens een aanmeldingsprocedure bij alle basisscholen van Zutendaal.

Kinderen die digitaal aangemeld worden krijgen eerst een plaats toegewezen en kunnen daarna inschrijven indien er genoeg plaatsen beschikbaar zijn (rangschikking volgens afstand thuisadres tot school). Broers en zussen (ook kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn bv. nieuw samengestelde gezinnen, …) krijgen voorrang in de rangschikking maar enkel als zij ook digitaal aangemeld worden!

Kinderen die hier al naar school gaan (schooljaar 2022-2023) blijven ingeschreven en hoeven niet opnieuw aangemeld te worden.

Stap 1: aanmeldprocedure

Van 28 februari (9.00 u) tot 21 maart (15.00u)  kan u een kind dat nog niet naar onze school gaat digitaal aanmelden voor het schooljaar 2023/2024. Dit geldt ook voor kinderen van geboortejaar 2021 (ook kinderen geboren op het einde van 2021 die pas instappen in schooljaar 2024/2025!) .

Stap 2: inschrijven

Ten laatste op 21 april 2023 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kind kan inschrijven. Dat moet gebeuren tussen 24 april 2023 (9 uur) en 15 mei 2023 (16 uur). Daarna kun je geen beroep meer doen op deze voorrang.

Het secretariaat neemt contact op en maakt vervolgens samen met jullie een afspraak om de inschrijving te vervolledigen.

Capaciteitsbepaling

Geboortejaar 2021: 3 vrije plaatsen
Geboortejaar 2020: 3 vrije plaatsen
Geboortejaar 2019: volzet
Geboortejaar 2018: volzet
 
1e leerjaar: volzet
2e leerjaar: 1 vrije plaats
3e leerjaar: volzet
4e leerjaar: volzet
5e leerjaar: 1 vrije plaats
6e leerjaar: 2 vrije plaatsen

De volledige procedure vindt u terug in het gemeentelijk infoblad Oosterzon van februari (blz 4):  
https://www.zutendaal.be/sites/default/files/2023-01/2023%20oosterzon%20februari_DIG.pdf

Winkelwagen