Informatie

Aanmelden en inschrijven

Deze info geldt voor schooljaar 2024-2025.

Waarom aanmelden?

Voor het schooljaar 2024/2025 verloopt de inschrijving van nieuwe kleuters en leerlingen volgens een aanmeldingsprocedure bij alle basisscholen van Zutendaal.

Kinderen die digitaal aangemeld worden krijgen eerst een plaats toegewezen en kunnen daarna inschrijven indien er genoeg plaatsen beschikbaar zijn (rangschikking volgens afstand thuisadres tot school). Broers en zussen (ook kinderen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn bv. nieuw samengestelde gezinnen, …) krijgen voorrang in de rangschikking maar enkel als zij ook digitaal aangemeld worden!

Kinderen die hier al naar school gaan (schooljaar 2023-2024) blijven ingeschreven en hoeven niet opnieuw aangemeld te worden.

Stap 1: de aanmeldprocedure

Van 27 februari (9.00 u) tot 19 maart (15.00u)  kan u een kind dat nog niet naar onze school gaat digitaal aanmelden voor het schooljaar 2024/2025. Dit geldt ook voor kinderen van geboortejaar 2022 (ook kinderen geboren op het einde van 2022 die pas instappen in schooljaar 2025/2026!) .

De volledige procedure vindt u terug in de infobrochure Schoolaanmelding in Zutendaal. Deze is via onderstaande knop digitaal beschikbaar.

Capaciteitsbepaling

Geboortejaar 2022: 3 vrije plaatsen
Geboortejaar 2021: 1 vrije plaatsen
Geboortejaar 2020: 4 vrije plaatsen
Geboortejaar 2019: 0 vrije plaats

1e leerjaar: volzet
2e leerjaar: volzet
3e leerjaar: volzet
4e leerjaar: volzet
5e leerjaar: volzet
6e leerjaar: 3 vrije plaatsen

Stap 2: de inschrijving

Ten laatste op 19 april 2024 krijg je een e-mail of brief. Daarin staat in welke school je jouw kind kan inschrijven. Dat moet gebeuren tussen 22 april 2024 (9 uur) en 13 mei 2024 (16 uur). Daarna kun je geen beroep meer doen op deze voorrang.

Het secretariaat neemt contact op en maakt vervolgens samen met jullie een afspraak om de inschrijving te vervolledigen.