Copyright 2023 - Custom text here

De omzendbrief inzake inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs verplicht elke school haar maximumcapaciteit te bepalen vóór 1 maart.

Meer uitleg: Menu > Informatie > Capaciteitsbepaling